ความสำคัญของทฤษฎีจริยธรรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์

  1. ทฤษฎีเป็นฐานแนวคิดที่ใช้อธิบายพัฒนาการของมนุษย์ในด้านต่าง ๆ
  2. ความรู้จากทฤษฎีสามารถนำไปตั้งสมมุติฐานเพื่อการศึกษาตรวจสอบ
  3. ทฤษฎีทำให้ผู้ศึกษาทราบได้ว่าข้อมูลที่ศึกษานั้นมีลักษณะอย่างไร
  4. ทฤษฎีทำให้ทราบลักษณะพัฒนาการต่าง ๆ ของมนุษย์
  5. ทฤษฎีช่วยให้ได้ข้อเท็จจริงจากการแปรข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
  6. ทฤษฎีช่วยให้การทำนายพัฒนาการของบุคคล
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: